Jeugdtoneel Plankenkoorts
Waar komedie spelen wél mag!

Praktische informatie over onze voorstellingen

Wanneer treden onze Groepen op?

De groepen van onze Jeugdafdeling spelen één weekend

Op het einde van het schooljaar spelen Arlequino, Pulcinella en Pantalone hun groepsoptreden tijdens één weekend op vrijdag- en zaterdagavond om 19u.
Il Dottore speelt gelijkaardig één weekend op vrijdag en zaterdag om 20u.

De volwassenafdeling treedt meestal twee weekends op

Scapino speelt twee vrijdag en zaterdagavonden telkens om 20u met soms een matineevoorstelling om 15u.

Praktische Afspraken

Generale Repetitie

De laatste les vóór de voorstelling is het Generale Repetitie.

Voorstellingen

De leden dienen 2 uur op voorhand aanwezig te zijn, met de nodige attributen en kledij.

Vanzelfsprekend dienen de leden op beide voorstellingen aanwezig te zijn.

Alle leden worden verwacht om kaarten te verkopen, want geef nu toe: een toneelstuk zonder publiek is zoals een café zonder bier, neen?

1922