Jeugdtoneel Plankenkoorts
Waar komedie spelen wél mag!

Werking

Toneeljaar

Ons werkingsjaar loopt gelijk met het schooljaar, en we komen elke woensdag of donderdag samen. De jongste groepen hebben les op donderdag, de oudere groepen op woensdag. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

We starten ons toneeljaar de eerste woensdag en donderdag van september en op het einde van het schooljaar sluiten we ons toneeljaar af met een reeks voorstellingen waarbij àlle leden op de planken staan, op een écht podium, met decor, kostuums en... voor écht publiek. Naast onze wekelijkse lessen organiseren we elk jaar ook andere activiteiten.

Onze Voorstellingen Onze Activiteiten 

Non-Competitief

Wij geloven er sterk in dat elk kind op de planken kan en mag staan. De leden worden in leeftijdsgroepen onderverdeeld, en er zijn geen examens of evaluaties. Spelenderwijs worden de basistechnieken van toneel aangeleerd en... plankenkoorts overwonnen. Wij streven naar niet-competitieve en leuke avonturen op de planken.

Om diezelfde reden worden er geen audities georganiseerd om de rollen toe te kennen. De moni's bekijken tijdens elk toneeljaar de ervaring en het niveau van elk lid, en zorgen zo dat elk ingeschreven lid een rol krijgt.

Vlaams en Toegankelijk

Plankenkoorts verwelkomt alle kinderen die toneel willen spelen, maar tijdens de lessen, optredens en activiteiten wordt Vlaams gesproken. Onder onze acteurs zijn kinderen die anderstalig zijn, dyslexie hebben of een leerachterstand hebben.

Samen met Vzw ‘de Rand’ 

Gemotiveerde Monitoren

Onze super gemotiveerde monitoren hebben jarenlang ervaring en worden continu bijgeschoold.

Onze Monitoren

Groepen

Plankenkoorts heeft twee afdelingen:

  • De jeugdafdeling is onderverdeeld in groepen van kinderen van dezelde leeftijd: Arlequino, Pulcinella, Pantalone en Il Dottore.
  • De volwassenafdeling Scapino is voor leden ouder dan 18 jaar

Toneel spelen bij Plankenkoorts kan al vanaf 4 jaar!

Overzicht van al onze Groepen 

Lidgeld

  • Leden van Arlequino en Pulcinella, de jongsten van onze jeugdafdeling, betalen 65 EUR per jaar
  • Leden van Pantalone en Il Dottore, de oudste van onze jeugdafdeling, betalen 70 EUR per jaar
  • Leden van Scapino, onze volwassengroep, betalen 70 EUR per jaar

Door betaling van het lidgeld word je niet enkel lid van Plankenkoorts, maar ook van Open Doek, de koepelorganisatie voor het amateurtheater in Vlaanderen en Brussel. Elk lid is bovendien verzekerd bij KBC Verzekeringen via OpenDoek.

Lid Worden? OpenDoek

Toneelzaal

Onze wekelijkse lessen, de repetities en onze voorstellingen vinden steeds plaats in het Gemeentelijke Auditorium (sportzaal van het Atheneum), Hoogstraat 50 in Zaventem (tegenover de Aldi).

Voor de wekelijkse lessen kunnen de ouders de kids komen afzetten op de speelplaats van het Atheneum.

Kom je met de fiets breng je best een fietsslot mee.

Plannetje 

1812